Usługi doradcze

Posiadamy doświadczenie w zakresie budowania ram organizacyjnych i technicznych związanych z wykorzystaniem uczenia maszynowego i technik pokrewnych, które budowaliśmy realizując projekty zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego. Zdobytą wiedzę oraz praktyczne doświadczenie pozwala nam lepiej rozumieć wyzwania przed którymi stoją nasi klienci. 

W ramach usług doradczych oferujemy: 

 • Wsparcie w budowaniu fundamentów AI Governance, czyli całokształtu rozwiązań pozwalających organizacji wykorzystywać sztuczną inteligencję w sposób bezpieczny i efektywny; pracujemy na najnowszych normach, w tym ISO 42001:2023
 • Projektowanie ram zarządzania ryzykiem sztucznej inteligencji w organizacji z uwzględnieniem modelu biznesowego i profilu ryzyka naszych klientów; korzystamy z uznanych standardów ISO oraz NIST
 • Opracowywanie polityk, procedur i regulaminów, które są niezbędnym komponentem organizacji bazującej na danych i zaawansowanej analityce danych, w tym w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania danymi 

Przykładowe produkty: 

 • Polityka wdrażania oraz wykorzystania sztucznej inteligencji w organizacji 
 • Procedura zarządzania ryzykiem AI 
 • Polityka odpowiedzialnej i godnej zaufania sztucznej inteligencji z uwzględnieniem komponentów dla usług chmurowych (Azure OpenAI, LLaMA, PaLM, Gemini)
 • Polityka zarządzania danymi
 • Procedura i plan szkoleń w zakresie sztucznej inteligencji 
 • Karta systemu sztucznej inteligencji 
 • Klasyfikacja systemów AI 
 • Procedura zarządzania incydentami