Bezpiecznie, etycznie, skutecznie.

Platforma GovernedAI

Udostępniamy platformę dzięki, której świadomie i bezpiecznie można korzystać z powszechnie dostępnych rozwiązań klasy LLM (np. ChatGPT), jak i własnych modeli generatywnych.

Doradzamy

Nasze usługi konsultacyjne pomagają organizacjom w bezpiecznym, ale i efektywnym implementowaniu technologii AI, jak również w identyfikowaniu potrzeb związanych z wykorzystaniem m.in. generatywnej sztucznej inteligencji.

Szkolimy

Oferujemy szereg szkoleń dla zespołów technicznych i zarządzających oraz produktowych, które pozwalają zrozumieć i skutecznie zarządzać ryzykiem związanym z technologią AI, ale także mądrze podchodzić do jej wykorzystania dla realizacji celów biznesowych.

Misja GovernedAI

Stworzenie bezpiecznego, efektywnego, skrojonego na miarę i przewidywalnego środowiska dla rozwoju i implementacji rozwiązań bazujących na szeroko rozumianej sztucznej inteligencji.

Kluczowe cechy naszych rozwiązań i usług:
  • najwyższy poziom bezpieczeństwa i ładu AI
  • nakierowanie na człowieka, jego prywatność i ochronę danych na każdym etapie – od koncepcji po wdrożenie, aż do przysłowiowej emerytury
  • odpowiedzialność za zapewnianie zgodności z obowiązującymi i projektowanymi standardami oraz regulacjami m.in. Data Act, na standardach ISO/IEC 27563:2023 czy ISO/IEC 38507:2022

O nas

Jesteśmy zgranym zespołem ekspertów z różnych dziedzin (architektura IT, data science, prawo), rozumiejących jak wielkim wyzwaniem jest wdrażanie AI w sposób zarówno efektywny, jak i bezpieczny. Wierzymy w naszą zdolność do łączenia perspektywy prawnej, z architekturą korporacyjną i data science tak, aby tworzyć innowacyjne rozwiązania oparte na odpowiedzialnej sztucznej inteligencji (Responsible & Trustworthy AI). Nasze działania są napędzane przekonaniem, że człowiek powinien być w centrum tych technologicznych przemian. Nasze podejście jest zawsze zorientowane na potrzeby klientów, uwzględniając ich troski i obawy. Stawiamy na zgodność z obowiązującymi przepisami oraz normami etycznymi, które są fundamentem naszej działalności. Dzięki temu nie tylko dostarczamy rozwiązania spełniające oczekiwania klientów, ale również działamy z pełnym szacunkiem dla ich interesów i społeczeństwa. Nasze wsparcie to nie tylko efektywność, ale także odpowiedzialność.


Michał Nowakowski, Chief Executive Officer

Doktor nauk prawnych i radca prawny z ponad 10-letnim doświadczeniem w obszarze innowacji finansowych oraz nowych technologii, a także compliance.


Krzysztof Gwardys, Chief Technology Officer

Kilkunastoletnie doświadczenie w obszarach Governance IT, Architektury korporacyjnej/rozwiązań oraz budowy oprogramowania zorientowanego na dane.


Grzegorz Gwardys, Chief Data Scientist

Ponad 10 lat doświadczenia zawodowego od samego początku związanego z Uczeniem Maszynowym, Sieciami Neuronowymi, Wizją Komputerową i Przetwarzaniem Języka Naturalnego.