Polityka prywatności

Polityka prywatności dla strony www.governedai.com

W przypadku odwiedzenia naszej strony internetowej możemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Zapewniamy Cię, że dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych i dokładamy wszelkich starań, aby respektować Twoje prawa. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO).

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

GovernedAI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 14/25, 00-490 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001049580, NIP 7011157335, REGON: 52594504, kapitał zakładowy: 5000 zł, jest administratorem Twoich danych osobowych.

Jak można się skontaktować z administratorem danych?

Kontakt z administratorem danych możliwy jest poprzez:

  1. pocztę, poprzez wysłanie listu na adres naszej firmy – GovernedAI sp. z o.o., ul. Wiejska 14/125, 00-490 Warszawa lub
  2. pocztą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości na adres: governedai@governedai.com.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Odwiedzanie naszej strony internetowej

Jeżeli odwiedzasz naszą stronę internetową, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z wykorzystywaniem przez nas plików cookies na naszej stronie internetowej oraz możemy przechowywać dane osobowe dotyczące wejścia i korzystania ze strony internetowej (logi), takie jak Twój adres IP, dane o urządzeniu, z którego korzystasz, a także dane statystyczne dotyczące Twojej aktywności na stronie internetowej.

W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR mówiący, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Nasz uzasadniony interes związany jest z koniecznością kontrolowania ruchu na naszej stronie internetowej, zapobiegania błędom technicznym i bugom, zapewnienia bezpieczeństwa strony, zbierania danych statystycznych lub zapobiegania nadużyciom i naruszeniom prawa w ramach aplikacji.

Kontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub telefonu

Jeżeli korzystasz z formularza kontaktowego opublikowanego na naszej stronie internetowej i wysyłasz do nas wiadomość za pośrednictwem tego formularza lub kontaktujesz się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z danych kontaktowych prezentowanych na naszej stronie internetowej, przetwarzamy Twoje dane osobowe (w szczególności dane wskazane w formularzu kontaktowym, wiadomości e-mail lub podane podczas rozmowy telefonicznej) w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie i ponownego kontaktu. Konieczność przetwarzania Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie i skontaktowania się z Tobą stanowi nasz uzasadniony interes, a podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR.

Zgoda na pliki cookies

Niezależnie od postanowień wskazanych powyżej, możemy poprosić Cię o zgodę dotyczącą zapisywania plików cookies na Twoim urządzeniu. Zgoda taka może być wyrażona zgodnie z przepisami Prawa Telekomunikacyjnego i dotyczy przechowywania informacji lub dostępu do informacji już przechowywanych w urządzeniu telekomunikacyjnym użytkownika. Zgoda może być również wyrażona poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu użytkownika lub poprzez konfigurację usług internetowych. Oznacza to, że zgoda taka może być wyrażona np. poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej (aplikacji służącej do przeglądania Internetu). W ten sposób można ją również w każdej chwili wycofać. Szczegółowy sposób zmiany tych ustawień może zależeć od oprogramowania, z którego korzystasz.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Aby zapewnić Ci możliwość korzystania z naszych usług, korzystamy z pomocy niektórych firm zewnętrznych. W związku z tym przetwarzane przez nas dane osobowe mogą być przekazywane podmiotowi świadczącemu usługi hostingu stron internetowych:

OVH Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy: 50000,00 zł

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000220286

REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556

ul. Swobodna 1

50-088 Wrocław

W ramach naszej strony internetowej wykorzystujemy również Google Analytics do monitorowania i analizowania ruchu. Oznacza to, że przekazujemy niektóre dane osobowe użytkowników do Google Ireland Ltd. i Google LLC – firmy z siedzibą w Mountain View w Kalifornii. W związku z tym możemy zapisywać pliki cookie Google Analytics na urządzeniu użytkownika zgodnie z postanowieniami dotyczącymi plików cookie określonymi powyżej. Podstawą prawną przekazywania danych do USA jest udział Google LLC w programie Privacy Shield, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie www.privacyshield.gov

Czas trwania przetwarzania danych.

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak długo są nam rzeczywiście potrzebne, a po tym czasie je usuwamy. W związku z tym możemy wskazać, że:

a. Jeśli jesteś osobą, która weszła na naszą stronę internetową, to przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo korzystasz ze strony internetowej oraz do roku po Twojej ostatniej wizycie na niej,

b. Jeśli jesteś osobą, która napisała do nas za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub skontaktowałeś się z nami telefonicznie lub poprzez e-mail – przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo trwa kontakt między nami a Tobą. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia wymiany wiadomości usuwamy dane osobowe, które uzyskaliśmy w ten sposób.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych,

b. żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

c. żądania usunięcia Państwa danych osobowych,

d. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

e. żądania przeniesienia Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa wyraźnej zgody,

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych,

g. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie profilowania.

Pliki „cookies”

W związku z tym, że odwiedzasz naszą stronę internetową, używamy plików cookies, które mogą być zapisane na Twoim urządzeniu. Pliki cookies to niewielkie pliki, które umożliwiają lub ułatwiają korzystanie z niektórych funkcji naszej strony internetowej. Mogą być zapisywane na Państwa urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W związku z wykorzystywaniem przez nas plików cookies możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, takie jak adres IP, historia korzystania przez Ciebie ze strony internetowej lub informacje o urządzeniu lub oprogramowaniu, z którego korzystasz. Na naszej stronie internetowej stosujemy również inne technologie podobne do plików cookies, które optymalizują jej funkcjonowanie i w związku z nimi również mogą być przetwarzane dane osobowe. Jeśli w niniejszej polityce odnosimy się do plików cookie, mamy na myśli również technologie podobne do plików cookie. Pliki cookies wykorzystywane są do kontroli ruchu na naszej stronie internetowej, tworzenia statystyk dotyczących korzystania z naszej strony przez jej użytkowników, podejmowania działań marketingowych, zapobiegania błędom i usterkom technicznym, zapewnienia bezpieczeństwa strony lub zapobiegania nadużyciom i naruszeniom prawa.

Możemy korzystać z dwóch rodzajów plików cookies:

Cookies sesyjne: pliki cookies, które są przechowywane na Twoim urządzeniu w czasie korzystania z naszej strony internetowej (są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej). Pliki cookie sesji umożliwiają prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej. Zablokowanie ich może spowodować napotkanie błędów lub uniemożliwić korzystanie z naszej strony internetowej.

Trwałe pliki cookies: są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu ich usunięcia. Wykorzystywane są do analizy ruchu na naszej stronie internetowej oraz do powiązania Twojej obecności na stronie z sieciami społecznościowymi, z których korzystasz. Staramy się korzystać wyłącznie z usług takich podmiotów, które gwarantują bezpieczeństwo Twojego urządzenia, oprogramowania i Twoich danych. Dotyczy to również plików cookies stosowanych przez te podmioty.

Masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia plików cookies na swoim urządzeniu. Ustawienia dotyczące stosowania plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Przeglądarki internetowe umożliwiają wyłączenie wszystkich plików cookie lub określonych grup plików cookie (np. pochodzących od osób trzecich). W przypadku tylko częściowego wyłączenia plików cookies, pliki cookies wykorzystywane w ramach naszej strony internetowej mogą zostać zapisane na Państwa urządzeniu, umożliwiając prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej. W takim przypadku nie będą jednak zapisywane pliki cookies podmiotów, z którymi współpracujemy.

Informujemy, że jeżeli będziesz blokować zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, korzystanie z określonych usług świadczonych przez nas może być ograniczone, a w niektórych przypadkach może być niemożliwe.